Slim spoorvervoer!

De wereld is in transitie en logistieke ketens worden geconfronteerd met vele uitdagingen. De centrale vraag is hoe u als verlader of logistieke dienstverlener in turbulente tijden het verschil kunt maken ten opzichte van de concurrenten. Slimme transportlossingen via het spoor kunnen daarbij helpen. Daar is wel iets voor nodig. Een ‘mind shift’ lijkt onvermijdelijk… Daarom nodigen wij u graag uit voor het Spoorcongres 2018.

Rail in Practice

Tijdens  workshops tonen diverse verladers en logistieke dienstverleners aan dat dankzij slimme transportoplossingen het spoorgoederenvervoer veel voordelen biedt voor de supply chain. Soms vraagt dat wel meer inzicht en vernuft, hetgeen blijkt uit de  praktijkvoorbeelden. De workshops richten zich onder andere op Just in Time (JIT), bundelen & samenwerken, spoorvervoer op korte afstanden en Economic Trade Offs.

Voor wie is dit congres bedoeld?

Deze bijeenkomst is bedoeld voor logistieke managers van bedrijven die bepalend zijn in de logistieke keten, zoals: verladers, logistiek dienstverleners, rederijen, expediteurs en commodity traders.

Inhoud van dit congres

Onderwerpen die tijdens het congres aan bod komen zijn onder andere:

·        Masterplan Spoorvervoer;

·        Mind shift;

·        Just in Time (JIT) via het spoor;

·        Bundelen & samenwerken;

·        Economic Trade Offs;

·        Driehoeksverkeren/ slimme inzet van laadeenheden;

·        Multimodaal vervoer/ Trimodale terminals;

·        Continentaal spoorvervoer op korte afstanden.

Uiteraard zal op de ‘Dag van de Duurzaamheid’ de link naar dit onderwerp niet ontbreken.

Doel van dit congres

Na het bijwonen van deze bijeenkomst heeft u inzicht in de toekomstige ontwikkelingen in de logistiek en welke rol het spoorgoederenvervoer hierin kan vervullen voor verschillende soorten vervoersstromen en/of logistieke ketens.

Programma Spoorcongres 2018

12:00 uur:          Netwerklunch

13:00 uur:          Opening & introductie
                              Carel Robbeson, Voorzitter Rail Cargo information Netherlands
                              Wando Boevé, Dagvoorzitter/ lid Topteam Logistiek

13:10 uur:          Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer
                              Het realiseren van een modal shift middels een verbeterde concurrentiepositie
                              Staatssecretaris Stientje van Veldhoven, Ministerie Infrastructuur & Waterstaat

13:45 uur:          Shift Happens
                              Een ‘mind shift’ als antwoord op toekomstige uitdagingen in de supply chain
                              Filosoof/ Trendwatcher Ruud Veltenaar, Hoogleraar Leiderschap & Innovatie aan de London
                              Business School

14:45 uur:          Pauze

15:15 uur:          Parallelsessie 1 “Slim spoorvervoer in de praktijk”
                              Keuze uit een viertal deelsessies waarbij verschillende praktijkvoorbeelden aan bod komen.
                              Diverse verladers en logistieke dienstverleners zullen aantonen dat dankzij “slimme”
                              transportlossingen via het spoor veel voordelen kunnen worden behaald in de supply chain. Een
                              greep uit de sprekers:

                               ·        Erik Pricker,  Supply Chain Manager – Avebe

                               ·        Gert-Jan Rombauts, Manager Transport, Warehouse & Planning – Den Braven

                               ·        George Jaburg, Manager Intermodal Transport – Düvenbeck

                               ·        Gilbert Bal, Corridor Design Analyst – Maersk

                               ·        Mischa van den Berg, Customer Service Manager  - Refresco

16:15 uur:          Parallelsessie 2 “Slim spoorvervoer in de praktijk”
                              Keuze uit een viertal deelsessies waarbij verschillende praktijkvoorbeelden aan bod komen
                              (zie verder Parellelsessie 1)

17:15 uur:          Start netwerkborrel
                              Bekendmaking Spoorman/vrouw van het jaar 2018 inclusief toast uitbrengen

·        Eventuele wijzigingen in het programma zijn voorbehouden

 

Spoorcongres 2018
Datum: woensdag 10 oktober 2018
Locatie: Perron 3, Hoff van Hollantlaan 1, 5243 SR Rosmalen
Tijd: 12:00 – 18:00 incl. netwerklunch en netwerkborrel
Meer info: www.spoorcongres.nl 

 

Aanmelden

Dit artikel komt voor in de onderwerpen

spoorcongres.jpeg