Competitief en duurzaam multimodaal transportaanbod

LIOF onderkent het belang van een sterke logistieke sector in Limburg en een daarbij horende multimodale ontsluiting van de provincie. Mede in dat kader heeft zij samen met een aantal Belgische en Nederlandse partners een project opgezet rondom de realisatie van multi-/synchromodaal vervoer op de corridor West-Vlaanderen-Antwerpen-Limburg: SYN-ERGIE. Dit project wordt gefinancierd vanuit het Interreg-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland.

Op basis van een gerichte marktbevraging willen wij met zogenaamde early believers verladerscommunities vormen om vervolgens samen met geschikte logistieke dienstverleners een competitief en duurzaam multimodaal aanbod te creëren. Daarbij voorzien wij zowel voor het spoorvervoer als voor de binnenvaart een testpilot.

Om dat voor elkaar te krijgen, starten wij met een aantal verkennende gesprekken met verschillende bedrijven en organisaties in de logistieke keten die actief zijn op eerdergenoemde transportcorridor. We willen bij deze bedrijven aftoetsen of multimodaliteit via verladerssamenwerking voor hen een optie is.

Wilt u met ons dat gesprek aangaan? Meldt u dan aan bij Jos Ernenst (06 29 530 993).

Met uw deelname krijgt u toegang tot een cluster van bedrijven dat samen met de projectpartners innovatieve werkvormen voor multi- en synchromodaliteit gaat ontwikkelen.

Wij zien uw aanmelding met belangstelling tegemoet!
Dit artikel komt voor in de onderwerpen