POM West-Vlaanderen / LIOF participeert in een grensoverschrijdend project rondom de realisatie van multi-/synchromodaal vervoer op de corridor West-Vlaanderen-Antwerpen-Limburg: SYN-ERGIE.

Dit project wordt gefinancierd vanuit het Interreg-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland.

Binnen dit project wordt aan ondernemers en medewerkers in het logistieke veld de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan Synchromania. Dit is een door TNO ontwikkelde game die vervoerders en verladers op een uitdagende manier kennis laat maken met de voordelen van synchromodaliteit.

In deze game moeten de spelers zich inleven in de rol van planner. Ze moeten zorgen dat orders op de juiste route, vervoersmiddel en tijd worden ingepland en daarbij rekening houden met de wensen van de verlader. Na iedere ronde zien ze hun scores op het gebied van kosten, CO2-emissies en klanttevredenheid. Daarna is er ruimte voor discussie, bijvoorbeeld over de invloed van het planproces op de operatie als geheel.

De deelname is gratis en zal op 23 november in de namiddag worden georganiseerd op een nader te bepalen locatie in Venlo.

Wilt u meedoen? Meldt u dan aan bij Jeroen Daese (0476 83 78 94) / Jos Ernenst (06 29 530 993) of door een mail te sturen naar synergie@liof.nl

Met uw deelname krijgt u toegang tot een cluster van bedrijven dat samen met de projectpartners innovatieve werkvormen voor multi- en synchromodaliteit gaat ontwikkelen.

Wij zien uw aanmelding met belangstelling tegemoet!

Dit artikel komt voor in de onderwerpen