Privacy- en cookie policy

LIOF hecht eraan dat goed wordt omgegaan met de bezoekergegevens en de privacy van de bezoekers aan onze websites. Hieronder leest u over ons beleid in deze.

Privacy-en cookiestatement LIOF

N.V. Industriebank, Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering (Industriebank LIOF), gevestigd te Maastricht en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 14604604 (hierna: "LIOF"). LIOF neemt uw privacy serieus. Wij zijn gehouden om de privacy van de bezoeker van onze website(s) te beschermen. Lees deze privacy- en cookiestatement aandachtig door, zodat u weet hoe we persoonsgegevens verkrijgen en gebruiken.

Vragen met betrekking tot deze privacy- en cookiestatement kunnen worden gericht aan:

LIOF: silvy.doijen@liof.nl

Artikel 1: Algemeen

1.1 Voor LIOF is een verantwoorde omgang met gegevens van haar websitebezoeker van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt, beveiligd en niet langer bewaard dan nodig. Wij houden ons hierbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens daaraan stelt.

Artikel 2: Omgaan met persoonsgegevens

2.1 Om het gebruik van de website te bevorderen kunnen wij uw gegevens vastleggen in een bestand. Wanneer u informatie bij ons aanvraagt, vragen wij u uw naam, e-mailadres en andere relevante contactinformatie in te voeren. We gebruiken de verzamelde informatie uitsluitend om contact met u op te kunnen nemen in het kader van een gangbare relatie, om een optimaal gebruik van onze website en diensten mogelijk te maken en om u op de hoogte te houden van interessante informatie/diensten.

2.2 LIOF kan uw gegevens verstrekken aan met haar gelieerde ondernemingen en aan derden die wij inschakelen voor de uitvoering van onze dienstverlening. Deze derden zullen dan als bewerkers uitsluitend in onze opdracht optreden. Daarbuiten zullen wij geen gegevens aan derden verstrekken, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Artikel 3: Uw rechten

3.1 LIOF wil duidelijk zijn over de wijze waarop zij met de persoonsgegevens van de bezoeker omgaat. Dit privacy- en cookiestatement wil daar een bijdrage aan leveren. Mocht u echter onverhoopt vragen hebben over de wijze waarop LIOF met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u een bericht sturen aan silvy.doijen@liof.nl of een brief aan LIOF, Postbus 1310/6201 BH Maastricht.

3.2 U kunt ook aan bovenstaand e-mail- of postadres een bericht sturen als u wilt weten welke gegevens over u zijn vastgelegd, als u gegevens wilt corrigeren of als u gegevens wilt laten verwijderen. Daarnaast kunt u doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het per e-mail of per post ontvangen van nieuwsbrieven.

Artikel 4: Cookie policy

4.1 De website van LIOF maakt ook gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een techniek die informatie verzamelt en gebruikt. Het is een klein tekstbestand dat LIOF naar uw browser stuurt, zodat LIOF uw browser automatisch kan herkennen bij een herhaald bezoek aan de LIOF Website(s). Cookies worden gebruikt om voorkeursinstellingen te onthouden en helpen LIOF om de website(s) goed te laten functioneren. Met betrekking tot cookies kunnen wij er ook voor zorgen dat bij een bezoek aan de website(s) van LIOF u niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren.

4.2 Het gebruik van cookies is veilig. Cookies slaan geen gegevens op zoals uw telefoonnummer of e-mailadres, waardoor het mogelijk zou worden om u via die kanalen te benaderen. Noch wordt er met behulp van cookies een profiel opgebouwd dat tot een persoon te herleiden is. Als u het gebruik van cookies door LIOF niet wenst te accepteren, dan kunt u deze functionaliteit te allen tijde uitschakelen in uw internetbrowser.

4.3 U bepaalt zelf of u het plaatsen van cookies wilt toestaan of niet. Bent u zich er wel van bewust dat wanneer u cookies uitzet onze website wellicht niet meer goed werkt op uw computer, tablet of smartphone. Wilt u onze cookies uitzetten, dan moet u dat per computer, tablet of smartphone en per browser doen.

4.4 De cookies die LIOF in haar website(s) gebruikt, zijn opgedeeld in 3 categorieën.

1. Noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk om de website technisch goed te laten werken.

2. Prestatie cookies: Deze cookies verzamelen informatie over het gebruik en de prestatie van de website. Bijvoorbeeld welke pagina's bezoeken de gebruikers. Maar ook als er eens iets mis gaat en er een foutmelding komt. Zo weet LIOF wat er op de website gebeurt en kan LIOF de website direct verbeteren. Met deze cookies verzamelt LIOF geen persoonlijke gegevens en blijft u dus volledig anoniem.

3. Functionele cookies: Deze cookies zorgen voor het onthouden van gemaakte keuzes (bijvoorbeeld bij de taalkeuze van de website).

Wanneer u onze website bezoekt en akkoord gaat met het gebruik van cookies (middels het sluiten van onze cookiebanner), vindt u het goed dat we de cookies op uw computer kunnen plaatsen.

4.5 Wanneer u onze website bezoekt, kan het zijn dat er ook cookies door derden worden geplaatst (Google Analytics). Dit gebeurt niet als u onze pagina’s wilt delen via uw social media.

Artikel 5: Opt-in

5.1 De website van LIOF geeft gebruikers de mogelijkheid tot opt-in. Dit houdt in dat u zelf bepaalt of u onze nieuwsbrieven en andere informatie over nieuwe mogelijkheden, evenementen en diensten wilt ontvangen. Nieuwsbrieven worden pas per e-mail verstuurd nadat we uw toestemming hebben ontvangen. Als u wilt worden verwijderd van een mailinglijst en dus geen informatie meer wilt ontvangen over dit onderwerp, kunt gebruik maken van een opt-out mogelijkheid in de betreffende e-mail.

Artikel 6: Links naar andere websites

6.1 Deze privacyverklaring is niet van toepassing op andere websites die door middel van links met de website van LIOF verbonden zijn. Voor de bijbehorende privacyverklaring willen wij u graag verwijzen naar de betreffende websites.

Artikel 7: Wijzigingen

7.1 LIOF behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze daarom regelmatig.

LIOF, versie 11-2016