Programma's & projecten

LimburgLogistiek werkt al samen binnen een aantal programma's en projecten. Op deze pagina leest u meer over SMART Logistics Centre Venlo, Syn-ergie en TKI Slim Datagebruik.

Projecten

SYN-ERGIE - Nieuwe kansen voor de logistieke sector?

Transport en logistiek vormen belangrijke motoren van de economie in Limburg. Wegtransport neemt hiervan het grootste deel in waardoor de impact van de sector op het milieu groot is aangezien deze nog steeds voor een zeer groot deel afhankelijk is van fossiele brandstoffen. SYN-ERGIE wil daarom een belangrijke stap zetten in de ontwikkeling richting duurzaam goederentransport tussen het oosten en het westen van de grensregio Vlaanderen-Nederland, op de corridor West-Vlaanderen-Antwerpen-Limburg (NL).

Het project – onder leiding van POM Antwerpen en LIOF (voor wat betreft het Limburgse (NL) deel) – focust op het optimaliseren van de beladingsgraad en de promotie van synchromodaal transport zodat alternatieve transportmodi gangbaar worden. Zo krijgt de markt de nodige duw in de rug om een concurrentieel transportaanbod via spoor, binnenvaart en/of estuaire vaart te realiseren. Verladers, logistieke dienstverleners, terminaloperatoren en andere belangrijke actoren zoals de havenbedrijven worden daarvoor in communities samengebracht, waarin zij samen – onder leiding van onder meer LIOF – de mogelijkheden onderzoeken in hoeverre deze alternatieve modi ook in bedrijfseconomisch opzicht interessant kunnen gaan worden.

SYN-ERGIE toont deze bedrijven de mogelijkheden door middel van een serious gaming, testpilots, workshops en demonstraties met een clickable demo. Er wordt ook een synchromodale cockpit gebouwd; een planningstool waarmee slimme, kostenefficiënte en duurzame logistiek kan worden gerealiseerd.

Voor meer informatie: Dianne Soons

Syn-ergie

Synchromodaal containertransport op corridor Rotterdam - Limburg

Het containertransport over de weg en via de binnenvaart op de corridor Rotterdam - Noord Limburg neemt gestaag toe. Voor een goede planning is het van belang de containers real time te kunnen volgen, zodat goederenstromen met een hoge mate van betrouwbaarheid vooraf inzichtelijk worden. Dit leidt tot nauwkeuriger plannen en efficiënter voorraadbeheer. ICT speelt daarin een belangrijke rol en, uiteraard, het delen door alle betrokken partners van relevante data. Een pilot in dit kader toonde aan dat samenwerking en datadeling tussen twee logistieke partijen zorgt voor efficiënter transport op de corridor.

In de ontwikkeling van smart containertransport wordt nu een volgende stap gezet, namelijk een pilot waaraan beduidend meer partners deelnemen: Havenbedrijf Rotterdam, Portbase, LIOF, Simacan, Phact, Transics, Gibson Innovations en CEVA Logistics. Deze pilot moet een prototype van een synchromodaal transportsysteem opleveren, dat real time inzicht biedt in de goederenstroom tussen Rotterdam en Noord-Limburg.

Voor meer informatie: Dianne Soons

E-global project

Het doel van dit project is het versterken van de concurrentiepositie van Nederland op het gebied van E-fullfilment. De projectaanvraag is geschreven door Fontys, RUG en Dinalog en wordt ondersteund door een groot aantal (Limburgse) bedrijven. LIOF is een van de partners.

Voor meer informatie: Sander Hak

Lean & Green Off-Road

Lean & Green Off-Road wordt (in Brabant/ Zeeland/Limburg) uitgevoerd door NewWays Brabant/LIOF/Zeeland Connect. Het maakt onderdeel uit van het actieprogramma Lean & Green Europe, dat in Nederland mogelijk wordt gemaakt en uitgevoerd door de Topsector Logistiek en Connekt. Het doel van Lean & Green Off-Road is het op gang brengen van de dialoog tussen verladers en vervoerders, om daarmee logistieke transportcorridors bloot te leggen en de mogelijkheden voor synchromodale transportoplossingen binnen deze transportcorridors te verkennen en op gang te brengen. Binnen het programma wordt gebruik gemaakt van de WeConnekt-app en de LegalOffice (juridische documenten) voor het ontwikkelen van Joint Corridors en het opstarten en opschalen van synchromodale samenwerking tussen verladers en vervoerders. 

Voor meer informatie: Dianne Soons

Lean & Green Off-Road

Programma's

SMART Logistics Centre Venlo

SMART Logistics Centre Venlo is een uniek totaalconcept waarin het bedrijfsleven samenwerkt met overheid en kennisinstellingen om de logistieke regio verder te laten uitgroeien tot een Europese logistieke topregio.

SMART LCV
20150115_Geba_Trans_7.jpg