Partners

LimburgLogistiek is ontwikkeld door LIOF in opdracht van de Provincie Limburg. Het programmamanagment en de uitvoering is in handen van LIOF. Het programma wordt gefinancierd door Provincie Limburg. Vertegenwoordigers van deze partijen vormen de stuurgroep van het programma.

Provincie Limburg

De logistieke sector wordt door de Provincie Limburg erkend als een belangrijke groeisector voor de komende jaren. Limburg heeft in deze sector een (inter)nationale toppositie. De ambitie is om deze positie te versterken en daarmee de concurrentiepositie, toegevoegde waarde en werkgelegenheid in de logistiek te vergroten.

Ambitie: Limburg topprovincie logistiek

Limburg heeft een sterke, zelfstandige topsector logistiek, waarvoor de basis excellent is. Een topsector die daarnaast op de lange termijn uitblinkt als motor voor innovatie, die de concurrentiekracht van de andere topsectoren in Limburg (Chemie, Agrofood, High Tech en Life Sciences & Health) vergroot en die het Limburgse (economische) vestigingsklimaat versterkt.

Website Provincie Limburg

De programma's van LIOF

LIOF is er voor de sectorontwikkeling van de sectoren Logistiek en Industrie. Daartoe zijn twee programma's ontwikkeld: LimburgMakers en LimburgLogistiek. LIOF voert deze programma's uit in opdracht van de Provincie Limburg. In deze programma's komen de instrumenten Kennis, Kapitaal en Netwerk van LIOF via een integrale aanpak bij elkaar.

Website LIOF
20150115_Geba_Trans_7.jpg