De inhoud van het adviesproject

Voor de inzet van een externe deskundige hebben wij voorwaarden opgesteld. Op deze pagina leest u hier alles over. Bel ons gerust als u vragen heeft of hierbij geholpen wilt worden.

Eerstvolgende indieningsdata:
8 mei 2019
19 juni 2019

Inzet externe deskundige

De subsidie is een bijdrage in uw kosten voor het inzetten van een externe deskundige met als doel de concurrentiekracht van uw onderneming te versterken.

Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag bedraag maximaal 50% van de kosten voor de inzet van een externe deskundige. Het subisidiebedrag bedraagt maximaal 10.000 euro.

Procedure

  1. U dient uw subsidieaanvraag in bij LimburgMakers via de website. Klik daarvoor onderaan deze pagina op de button 'Aanvraag indienen'
  2. LimburgMakers toetst of uw subsidieaanvraag compleet is en past binnen de kaders van de regeling
  3. U ontvangt een ontvankelijkheidsverklaring
  4. Bij positieve ontvankelijkheid wordt uw subsidieaanvraag beoordeeld
  5. LimburgMakers neemt contact met u op over de uitslag van de beoordeling en u ontvangt een subisidiebeschikking
  6. Na afronding van het project dient u uw einddeclaratie in. Klik daavoor onderaan deze pagina op de button 'Declaratie indienen'.

Beoordelingscriteria

Uw aanvraag wordt beoordeeld op de volgende criteria:

  • Onderneming en ondernemerschap
  • Motivatie
  • Beoogd projectresultaat
  • Verwacht effect op uw onderneming.

 

1. Aanvraag indienen

Ik heb een nieuwe ontwikkeling en wil daarvoor externe deskundigheid inzetten.
 

Aanvraag indienen

2. Declaratie indienen

Ik heb een Adviesproject afgerond en wil een einddeclaratie indienen.


 

Declaratie indienen

Over LimburgLogistiek

LimburgLogistiek is gericht op het structureel versterken van het concurrentievermogen van de Limburgse logistieke sector.

Lees meer