Waarvoor kunt u een Adviesproject subsidie aanvragen?

 

Inzet externe deskundige

De subsidie kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het inzetten van een externe deskundige voor:

 • het verbeteren van primaire bedrijfsprocessen om de performance van de organisatie te vergroten (operational excellence)
 • het onderzoeken van de toepassingsmogelijkheden en/of het concreet toepassen van nieuwe technologische ontwikkelingen in de eigen onderneming. Deze deskundigheid zou ingezet kunnen worden op bijvoorbeeld een van de volgende technologische ontwikkelingen: Big Data, Digitalisering, 4C, Synchromodaal, Servitization, E-Fulfilment & Omni Channel, Automatisering & Robotisering, Trade & Compliance en Sociale Innovatie
 • een nieuw te ontwikkelen product, proces of dienst met als doel om de innovatie naar een volgende fase te brengen
 • het ontwikkelen van een nieuw business model waarmee op een vernieuwende manier waarde wordt gecreëerd.

Subsidiebedrag

Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 50% van de kosten voor de inzet van een externe deskundige. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 10.000.

Beoordelingscriteria

De aanvraag wordt beoordeeld op de volgende criteria:

 • Onderneming en ondernemerschap
 • Motivatie aanvraag
 • Beoogde projectresultaat
 • Verwachte effect op de onderneming.

Procedure

 1. U dient uw subsidieaanvraag in bij LimburgLogistiek via de website middels een aanvraagformulier.
 2. LimburgLogistiek toetst of uw subsidieaanvraag compleet is en past binnen kaders van de regeling.
 3. U ontvangt een ontvankelijkheidsverklaring.
 4. Bij positieve ontvankelijkheid wordt uw subsidieaanvraag beoordeeld op bovengenoemde criteria.
 5. LimburgLogistiek neemt contact met u op over de uitslag van de beoordeling, Vervolgens ontvangt u een subsidiebeschikking.

 

Kom u in aanmerking?

Ik heb een nieuwe ontwikkeling en wil daarvoor externe deskundigheid inzetten.

Aanvraag indienen