Innovatieproject


Het innovatieproject is gericht op de ontwikkeling en realisatie van een nieuwe en innovatieve oplossing of innovatieve dienst, gericht op de logistieke sector, die een bijdrage levert aan de concurrentiekracht van het bedrijf.

Subsidiebedrag

Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 35% van de subsidiabele projectkosten. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 70.000.

Beoordelingscriteria

De aanvraag wordt beoordeeld op de volgende criteria:

 • Onderneming en ondernemerschap
 • Innovativiteit
 • Economisch perspectief
 • Plan van aanpak

Procedure 

 1. U dient uw subsidieaanvraag in bij LimburgLogistiek via de website middels een aanvraagformulier.
 2. LimburgLogistiek toetst of uw subsidieaanvraag compleet is en past binnen kaders van de regeling;
 3. U ontvangt een ontvankelijkheidsverklaring;
 4. Bij positieve ontvankelijkheid wordt uw subsidieaanvraag via een tendersysteem beoordeeld op bovengenoemde criteria. De beoordeling wordt gedaan door de beoordelingscommissie;
 5. LimburgLogistiek neemt contact met u op over de uitslag van de beoordeling, Vervolgens ontvangt u een subsidiebeschikking en wordt de eerste 50% van het toegekende subsidiebedrag aan u uitbetaald.

Beoordelingscommissie

De beoordeling van de innovatieprojecten wordt door de onderstaande commissieleden uitgevoerd onder persoonlijke titel:

 • Roger Wetzels
 • Marcel Kuijpers
 • Dieter van Gortel
 • Corné Geerts
 • Paul Maas
 • Tom Vranken

 

 

 

Kom jij in aanmerking?

Ik heb een nieuw fysiek product/dienst en wil daarvoor subsidie aanvragen.
 

Aanvraag indienen